Haz
3
2016

İletişim formu düzenlendi :)

İletişim formu düzenlendi :)

Eyl
22
2014
C#

C# - Repeater dan Excel e aktarma - Repeater To Excel Export

Merhaba arkaşlar,

Aspx içinde bulunan repeater nesnesinde bulunan bilgileri excele aktarmak istediğimizde aşağaıdaki kodları bir Button Click olayına yazmamız yeterli olacaktır.

this.EnableViewState = false;
Response.Clear();
Response.Buffer = true;
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Excel-adi.xls");
Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.UTF8.GetPreamble());
System.IO.StringWriter sw = new System.IO.StringWriter();
System.Web.UI.HtmlTextWriter htw = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(sw);
rptExport.RenderControl(htw); // Sayfamizda bulunan repeater nesnesi, div icine alinip div de verilebilir
Response.Write(sw.ToString());
Response.End();

Yukarıdaki kodlar TR karakter sorununa da çözüm bulmaktadır. Dilerseniz aşağıdaki ayarları da deneyebilirsiniz.

Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-9"); 
Response.Charset = "ISO-8859-9";

Kolay gelsin :)

 

 

 

 

Tem
4
2014
C#

C# - Convert List to DataTable - Listeyi DataTable a çevirme

Merhabalar,

Elimizde bulunan bir List<T> nesnesini DataTable'a nasıl çevirebiliriz. Aşağıdaki kod bloğunda List nesnesine bir Extension method yazarak pratik bir şekilde yapabiliriz.

public static DataTable ConvertToDatatable<T>(this IList<T> data)
{
	System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection props = System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties(typeof(T));
	DataTable table = new DataTable();
	for (int i = 0; i < props.Count; i++)
	{
		System.ComponentModel.PropertyDescriptor prop = props[i];
		table.Columns.Add(prop.Name, prop.PropertyType);
	}
	object[] values = new object[props.Count];
	foreach (T item in data)
	{
		for (int i = 0; i < values.Length; i++)
		{
			values[i] = props[i].GetValue(item);
		}
		table.Rows.Add(values);
	}
	return table;
}

Böylelikle projemiz içerisinde istediğimiz yerde kullanabiliriz. Önemli bir not extension methodumuzu static bir class içinde kullanmalıyız. Extension method kullanımı için örnek yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Aylara Göre

En Son Yorumlar

Gösterme