Mar
3
2013

TSQL - Veritabanında Bulanan Herşeyi Silmek

Çok gerekli olur mu bilmiyorum ama gerekli bir durumda ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki kodlar ile veritabanınızda ki, stored procedures, views, functions, foreign keys, primary keys ve en sonunda tablolarınız silinir. Dikkat geriye hiçbir şey kalmaz.

/* Drop all non-system stored procs */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'P' AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name is not null
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP PROCEDURE [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped Procedure: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'P' AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

/* Drop all views */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'V' AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP VIEW [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped View: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'V' AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

/* Drop all functions */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] IN (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT') AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP FUNCTION [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped Function: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] IN (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT') AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

/* Drop all Foreign Key constraints */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @constraint VARCHAR(254)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' ORDER BY TABLE_NAME)

WHILE @name is not null
BEGIN
  SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  WHILE @constraint IS NOT NULL
  BEGIN
    SELECT @SQL = 'ALTER TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) +'] DROP CONSTRAINT [' + RTRIM(@constraint) +']'
    EXEC (@SQL)
    PRINT 'Dropped FK Constraint: ' + @constraint + ' on ' + @name
    SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' AND CONSTRAINT_NAME <> @constraint AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  END
SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' ORDER BY TABLE_NAME)
END
GO

/* Drop all Primary Key constraints */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @constraint VARCHAR(254)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' ORDER BY TABLE_NAME)

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  WHILE @constraint is not null
  BEGIN
    SELECT @SQL = 'ALTER TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) +'] DROP CONSTRAINT [' + RTRIM(@constraint)+']'
    EXEC (@SQL)
    PRINT 'Dropped PK Constraint: ' + @constraint + ' on ' + @name
    SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND CONSTRAINT_NAME <> @constraint AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  END
SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' ORDER BY TABLE_NAME)
END
GO

/* Drop all tables */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'U' AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped Table: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'U' AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

:) Deneme yaptım, düzgün çalışmaktadır. :)

Yorum ekle

  Country flag

biuquote
 • Yorum
 • Canlı önizleme
Loading

Aylara Göre

En Son Yorumlar

Gösterme