Oca
22
2014

Çay Taze Mi

ÇAY TAZE Mİ ?
http://caytazemi.msahin.net

Çevrenizde yada firmanızda en çok sorulan sorulardan biri "çay taze mi" ise, bu minik uygulama sizin işinizi görebilir. Çayın durumunu güncelleyerek, taze olup olmadığını bu sayfadan kontrol edebilirsiniz. :)

Tem
16
2013

ASP.NET - Javascript ile Klavyeden Basılan Tuşları Kontrol Etme

Web sitesi üzerinden kullanıcının klavyeden bastığı tuşları kontrol etmek isteyebiliriz.
Bunu javascript ile kolayca yapabiliriz.

Örnek: F8 tuşuna basıldığında uyarı veren fonksiyon.

<html>
<head>
...
</head>

<body onkeydown="javascript:return runScript(event)">
	<script>
		function runScript(e) {
			var charCode = (e.which) ? e.which : e.keyCode
			if (charCode == 119) {
				alert('f8 e basıldı :) ');
			}
			return true;
		}
	</script>
	.
	.
	.
</body>
</html>

Kod açıklaması:
Html Body etiketi "onkeydown" tetikleyicisine klavyeden basılan tuşları kontrol eden javascript fonksiyonumuzun bilgisini "return runScript(event) " ekliyoruz. "return" ile fonksiyondan dönüş olacağını (true/false) belirtiyoruz. Fonksiyondan return false dönüşü yapılır ise kullanıcı o ekran üzerinde klavyeyi kullanamaz. :) Buraya dikkat yani.

runScript fonksiyonunda charCode ile hangi tuşa basıldığını kontrol edilir.

Kod Listesi:

Key Code
backspace 8
tab 9
enter 13
shift 16
ctrl 17
alt 18
pause/break 19
caps lock 20
escape 27
page up 33
page down 34
end 35
home 36
left arrow 37
up arrow 38
right arrow 39
down arrow 40
insert 45
delete 46
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
a 65
b 66
c 67
d 68
 
Key Code
e 69
f 70
g 71
h 72
i 73
j 74
k 75
l 76
m 77
n 78
o 79
p 80
q 81
r 82
s 83
t 84
u 85
v 86
w 87
x 88
y 89
z 90
left window key 91
right window key 92
select key 93
numpad 0 96
numpad 1 97
numpad 2 98
numpad 3 99
numpad 4 100
numpad 5 101
numpad 6 102
numpad 7 103
 
Key Code
numpad 8 104
numpad 9 105
multiply 106
add 107
subtract 109
decimal point 110
divide 111
f1 112
f2 113
f3 114
f4 115
f5 116
f6 117
f7 118
f8 119
f9 120
f10 121
f11 122
f12 123
num lock 144
scroll lock 145
semi-colon 186
equal sign 187
comma 188
dash 189
period 190
forward slash 191
grave accent 192
open bracket 219
back slash 220
close braket 221
single quote 222
   
May
7
2013

TSQL - Tablo Verisini Döngü İçinde Kullanma (FETCH)

Select ile aldığımız veri içinde satır satır dönmek için TSQL de FETCH kontrolü kullanılmaktadır. Çalışma mantığı FOR/FORECH gibidir.

Kullanımı;

Önce veri içinde dönerken kullanılacak değişkenleri tanımlamamız gerekecektir.

DECLARE @LastName varchar(50), @FirstName varchar(50);

Daha sonra dongü için bir isim tanımlayarak, CURSOR FOR ile işlemimize başlıyor ve Select cümlemizi yazıyoruz.

DECLARE dongu_adi CURSOR FOR
SELECT LastName, FirstName FROM Customer
WHERE LastName LIKE 'B%'

 Döngüye başlayacağımızı bildiriyoruz.

OPEN dongu_adi;

Döngü bloğu ve içinde dönülecek değişkenlerimiz,

FETCH NEXT FROM dongu_adi
INTO @LastName, @FirstName;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  -- işlemleri burada yapıyoruz
  PRINT 'Müşteri Adı : ' + @FirstName + ' ' + @LastName

  -- sonraki kayit, yapilmaz ise sonsuz donguye girebilir
  FETCH NEXT FROM dongu_adi
  INTO @LastName, @FirstName;
END

Tüm işlemler bittiğinde döngümüzü kapatıyoruz.

CLOSE dongu_adi;
DEALLOCATE dongu_adi;

Hepsi bu kadar :)
Tüm kodlar;

DECLARE @LastName varchar(50), @FirstName varchar(50);

DECLARE dongu_adi CURSOR FOR
SELECT LastName, FirstName FROM Customer
WHERE LastName LIKE 'B%'

OPEN dongu_adi;

FETCH NEXT FROM dongu_adi
INTO @LastName, @FirstName;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  -- işlemleri burada yapıyoruz
  PRINT 'Müşteri Adı : ' + @FirstName + ' ' + @LastName

  -- sonraki kayit, yapilmaz ise sonsuz donguye girebilir
  FETCH NEXT FROM dongu_adi
  INTO @LastName, @FirstName;
END

CLOSE dongu_adi;
DEALLOCATE dongu_adi;

İyi günler :)

Mar
3
2013

Kanser Hastalığına Son Vitamin B17

 

Dünya uzun yıllardır kanser hastalığı ile mücadele vermekte, bu süreçte çoğu insan bu amansız hastalık sebebiyle yaşamını yitirmektedir. geçmiş yıllar ele alındığında kanser hastalığı sebebiyle meydana gelen ölümler sayılamayacak kadar fazlayken günümüzde modern tıp sayesinde bu sayı ciddi bir şekilde azalma göstermiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar çeşitli testler ve uygulamalarla uzun yıllar denenerek başarıya ulaşılmıştır. Bu sayede kanseri yenen insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapılan tıbbi çalışmaların yanı sıra kanseri önleyici doğal besinler ve içerdikleri çeşitli vitaminler sayesinde kansere yakalanma oranı oldukça düşmekte ve hatta hiç görülmemektedir. işte bu vitaminlerden bir tanesi de B17 vitaminidir. 

Ülkemizde genel olarak bilinmemesi ile birlikte bazı gıdaların içerisinde çeşitli vitaminler bulunmaktadır. Örneğin, acı kayısı çekirdeğinde bulunan Amigdalin ya da  B17 vitamini, başka hiçbir yiyecekte bu kadar fazla bulunmamaktadır. Acı kayısı çekirdeğinde b17 vitamininin oranı %6 ‘ dır. Bu madde ABD’de kanseri engelleyici olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  Amerikanın yanı sıra avrupa ükelerinde de kullanılan Amigdalin ya da  B17 vitaminin insan sağlığı açısından sahip olduğu değer oldukça fazladır.

Ülkemizde yoğun olarak kayısı üretimi yapılan şehirlerden biri olan Malatya’daki çekirdek üreticileri bu çalışmalar için ciddi bir kaynak oluşturmakta ve çeşitli projeler için ciddi anlaşmalar imzalanmaktadır. Amigdalin veya Vitamin B17 ‘nin üretiminin çok zor olmadığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış ve ülkemizde de üretiminin yapılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu sayede hem ciddi bir dış ticaret kaynağı oluşturulacak, hem de önemli bir sağlık sorununun çözülmesinde büyük bir adım atılacaktır.

* Alıntıdır (http://www.bilgimasasi.com/b17-vitamini-nelerde-bulunur-b17-vitamini-faydalari-nelerdir/)

 

Aylara Göre

En Son Yorumlar

Gösterme