Eyl
22
2014
C#

C# - Repeater dan Excel e aktarma - Repeater To Excel Export

Merhaba arkaşlar,

Aspx içinde bulunan repeater nesnesinde bulunan bilgileri excele aktarmak istediğimizde aşağaıdaki kodları bir Button Click olayına yazmamız yeterli olacaktır.

this.EnableViewState = false;
Response.Clear();
Response.Buffer = true;
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Excel-adi.xls");
Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.UTF8.GetPreamble());
System.IO.StringWriter sw = new System.IO.StringWriter();
System.Web.UI.HtmlTextWriter htw = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(sw);
rptExport.RenderControl(htw); // Sayfamizda bulunan repeater nesnesi, div icine alinip div de verilebilir
Response.Write(sw.ToString());
Response.End();

Yukarıdaki kodlar TR karakter sorununa da çözüm bulmaktadır. Dilerseniz aşağıdaki ayarları da deneyebilirsiniz.

Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-9"); 
Response.Charset = "ISO-8859-9";

Kolay gelsin :)

 

 

 

 

Aylara Göre

En Son Yorumlar

Gösterme