Mar
3
2013

Kanser Hastalığına Son Vitamin B17

 

Dünya uzun yıllardır kanser hastalığı ile mücadele vermekte, bu süreçte çoğu insan bu amansız hastalık sebebiyle yaşamını yitirmektedir. geçmiş yıllar ele alındığında kanser hastalığı sebebiyle meydana gelen ölümler sayılamayacak kadar fazlayken günümüzde modern tıp sayesinde bu sayı ciddi bir şekilde azalma göstermiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar çeşitli testler ve uygulamalarla uzun yıllar denenerek başarıya ulaşılmıştır. Bu sayede kanseri yenen insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapılan tıbbi çalışmaların yanı sıra kanseri önleyici doğal besinler ve içerdikleri çeşitli vitaminler sayesinde kansere yakalanma oranı oldukça düşmekte ve hatta hiç görülmemektedir. işte bu vitaminlerden bir tanesi de B17 vitaminidir. 

Ülkemizde genel olarak bilinmemesi ile birlikte bazı gıdaların içerisinde çeşitli vitaminler bulunmaktadır. Örneğin, acı kayısı çekirdeğinde bulunan Amigdalin ya da  B17 vitamini, başka hiçbir yiyecekte bu kadar fazla bulunmamaktadır. Acı kayısı çekirdeğinde b17 vitamininin oranı %6 ‘ dır. Bu madde ABD’de kanseri engelleyici olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  Amerikanın yanı sıra avrupa ükelerinde de kullanılan Amigdalin ya da  B17 vitaminin insan sağlığı açısından sahip olduğu değer oldukça fazladır.

Ülkemizde yoğun olarak kayısı üretimi yapılan şehirlerden biri olan Malatya’daki çekirdek üreticileri bu çalışmalar için ciddi bir kaynak oluşturmakta ve çeşitli projeler için ciddi anlaşmalar imzalanmaktadır. Amigdalin veya Vitamin B17 ‘nin üretiminin çok zor olmadığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış ve ülkemizde de üretiminin yapılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu sayede hem ciddi bir dış ticaret kaynağı oluşturulacak, hem de önemli bir sağlık sorununun çözülmesinde büyük bir adım atılacaktır.

* Alıntıdır (http://www.bilgimasasi.com/b17-vitamini-nelerde-bulunur-b17-vitamini-faydalari-nelerdir/)

 

Mar
3
2013

E-Ticaret Sistemi

Merhaba,

E-ticaret sitemiz için ilk adımları atmış bulunmaktayız.


http://shop.msahin.net

Şuan test yayınına alındı.
Yakın zaman içinde tasarımsal yenilikler ve güncellemeler ile ilk BETA yayınına geçecektir.

 

Mar
3
2013

TSQL - Tabloya Kolon Ekleme

Veritabanınız da daha önce oluşturduğunuz bir tabloya yeni bir kolon eklemek isterseniz aşağıdaki kod bloğu kullanırız.

ALTER TABLE #TabloAdi
ADD #KolanAdi #KolonTipi

/* örnek */
ALTER TABLE dbo.Product
ADD ProductCode NVARCHAR(400) NULL

Ama daha önce yapmamız gereken birşey var. Ekleyeceğiniz kolonun daha önce eklenmediğini bilmemiz gerek, gereksiz yere ekleme yapmayalım. Onun için aşağıdaki kontrol bloğunu kullanmanızı öneririm.

IF COL_LENGTH('#TabloAdi','#KolonAdi') IS NULL
BEGIN
	#işlem
END

/* örnek */
IF COL_LENGTH('Product','ProductCode') IS NULL
BEGIN
	ALTER TABLE dbo.Product
	ADD ProductCode NVARCHAR(400) NULL
END

Böylelikle tabloya kontrollü bir şekilde yeni bir kolon ekleme yapmış oluruz.

Mar
3
2013

TSQL - Veritabanında Bulanan Herşeyi Silmek

Çok gerekli olur mu bilmiyorum ama gerekli bir durumda ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki kodlar ile veritabanınızda ki, stored procedures, views, functions, foreign keys, primary keys ve en sonunda tablolarınız silinir. Dikkat geriye hiçbir şey kalmaz.

/* Drop all non-system stored procs */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'P' AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name is not null
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP PROCEDURE [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped Procedure: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'P' AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

/* Drop all views */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'V' AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP VIEW [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped View: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'V' AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

/* Drop all functions */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] IN (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT') AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP FUNCTION [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped Function: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] IN (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT') AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

/* Drop all Foreign Key constraints */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @constraint VARCHAR(254)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' ORDER BY TABLE_NAME)

WHILE @name is not null
BEGIN
  SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  WHILE @constraint IS NOT NULL
  BEGIN
    SELECT @SQL = 'ALTER TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) +'] DROP CONSTRAINT [' + RTRIM(@constraint) +']'
    EXEC (@SQL)
    PRINT 'Dropped FK Constraint: ' + @constraint + ' on ' + @name
    SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' AND CONSTRAINT_NAME <> @constraint AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  END
SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' ORDER BY TABLE_NAME)
END
GO

/* Drop all Primary Key constraints */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @constraint VARCHAR(254)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' ORDER BY TABLE_NAME)

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  WHILE @constraint is not null
  BEGIN
    SELECT @SQL = 'ALTER TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) +'] DROP CONSTRAINT [' + RTRIM(@constraint)+']'
    EXEC (@SQL)
    PRINT 'Dropped PK Constraint: ' + @constraint + ' on ' + @name
    SELECT @constraint = (SELECT TOP 1 CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND CONSTRAINT_NAME <> @constraint AND TABLE_NAME = @name ORDER BY CONSTRAINT_NAME)
  END
SELECT @name = (SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE constraint_catalog=DB_NAME() AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' ORDER BY TABLE_NAME)
END
GO

/* Drop all tables */
DECLARE @name VARCHAR(128)
DECLARE @SQL VARCHAR(254)

SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'U' AND category = 0 ORDER BY [name])

WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP TABLE [dbo].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped Table: ' + @name
  SELECT @name = (SELECT TOP 1 [name] FROM sysobjects WHERE [type] = 'U' AND category = 0 AND [name] > @name ORDER BY [name])
END
GO

:) Deneme yaptım, düzgün çalışmaktadır. :)

Aylara Göre

En Son Yorumlar

Gösterme